Blog - Jak odstartovat mezinárodní kampaň na Facebooku

Jak odstartovat mezinárodní kampaň na Facebooku

Propojení lidí na celém světě prostřednictvím internetu stoupá. Zatímco v roce 2012 byly online 2,7 miliardy lidí, odhaduje se, že v roce 2018 bude nárůst o 30 % na 3,82 miliardy uživatelů. A podle průzkumů trávilo loni čas na nejméně jedné sociální síti více než 900 milionů lidí. Z dnešních uživatelů se tak postupně stávají globální zákazníci.

 

Pokud plánujete se svým byznysem překročit hranice republiky, mohou se vám hodit následující tipy. Na mezinárodním e-commerce sektoru se aktuálně podílí bezmála 361 milionů lidí po celém světě. Facebook s 1,7 miliardou měsíčně aktivních uživatelů, což činí pětinu celosvětové populace, má unikátní pozici pomoci firmám zasáhnout zákazníky kdekoliv na zemi.

Lidé na Facebooku a Instagramu stojí v centru osobních propojení a objevování. Vyhledávají tu informace o nových produktech a službách. A bezmála 50 milionů firem ve stejném prostoru hledá nové zákazníky, přičemž 30 % jejich fanoušků pochází z různých zemí.

Jak tedy odstartovat facebookovou kampaň, která přesáhne hranice vaší země? Před spuštěním kampaně jsou klíčové následující body:

Vyberte si ty správné a vhodné nástroje, které Facebook nabízí.
Testujte své kreativy pro různé země.
Snažte se porozumět chování zákazníků dané země.
Poznejte své zákazníky
Abyste lépe poznali své stávající i potenciální zahraniční zákazníky, můžete využít Audience Insights. Ty zahrnují demografické údaje, lokality, zájmy, psychografiky a nákupní chování. Můžete přijít například na to, že vaši dlouhodobě hodnotní zákazníci jsou ze 70 % ženy, které mají rády high-end retail značky a žijí na předměstí určité geografické oblasti. Díky těmto informacím správně nastavíte strategii s cílením na uživatele různých zemí.

Identifikujte klíčové segmenty publika
Určete si, které segmenty publika chcete zasáhnout a jakým způsobem s nimi chcete nejlépe přijít do kontaktu. Můžete chtít například vytvořit různé reklamní kampaně pro potenciální zákazníky, kteří projevují soudržnost se značkou a jsou odběratelé newsletterů. Segmentace tohoto publika do odlišných kategorií vám pomůže vytvořit sdělení i cílení ma míru těm, které bude vaše kampaň s největší pravděpodobností zajímat.

Optimalizujte pro mobil
Počítejte s tím, že stále více lidí (i v zahraničí) používá k prohlížení sociálních sítí a aktivity na nich mobilní zařízení. Přizpůsobte tomu svůj marketing, sledované metriky i nákupní možnosti. Věnujte čas testování reklam a kreativ na mobilu a desktopu a nastavte pro každou skupinu specifický bid.

Přidejte Facebook Pixel a SDK
Pokud na webové stránky přidáte Facebook Pixel a do vašich mobilních aplikací Facebook SDK s App Events, rozšíříte možnosti efektivního cílení. Jestliže pro každý stát používáte jiný web, vyplatí se založit pro každou zemi nový Ad Account a vložit samostatné pixely. Tím se vaše kampaň zpřehlední a výsledky se nepomíchají.

Poznejte cestu ke konverzi
Poté, co naimplementujete Facebook Pixel, SDK a eventy, zjistíte, kudy vede konverzní cesta vašich zákazníků v jednotlivých zemích. Využitím těchto dat identifikujete typické nákupní chování a přizpůsobíte mu strategii. Například pokud zjistíte, že vaši zákazníci si prohlížejí produkt na mobilu, ale nakoupí na desktopu, můžete přitáhnout jejich pozornost videem na mobilu a dokončit proces reklamou s výzvou k akci na počítači.

Testujte různé kreativy v různých zemích
Použít jednu kreativu reklamy pro všechny trhy nestačí. Každé publikum totiž může reagovat na něco jiného. Například zákazníci v Německu mohou více odpovídat na kvalitu produktu, kdežto pro zákazníky v Americe je rozhodující spíše cena. Díky testování poznáte, co na které publikum platí.

Testujte jazykové mutace
Důležité je si také otestovat, jestli se vyplatí reklamy doručovat v lokálním jazyce, nebo spíše v angličtině. Zatímco v některých zemích je běžné komunikovat oběma způsoby, v řadě jiných s angličtinou příliš úspěchu nenaděláte.

Zaměřte se na efektivní cílení
Facebook disponuje několika nativními možnostmi pro efektivní mezinárodní zacílení publika. Můžete cílit dle lokality (země, region, PSČ nebo okolí vašeho podniku), demografie (věk, pohlaví, zájmy, jazyk), zájmů (na výběr jsou stovky kategorií), chování (nákupní chování, typ telefonu, cíl nákupu, například zda chtějí koupit auto nebo dům), propojení (fanoušci vaší stránky nebo aplikace, jejich přátelé) a rychlosti internetového připojení (v zemích s nízkou kvalitou můžete využít méně náročné reklamní formáty).

Pro oslovení správných zákazníků vám pomůže řada specifických typů publik. Základem je Custom Audiences, což jsou vaši stávající zákazníci, kterým se na Facebooku můžete připomenout. Pro pokročilejší mezinárodní cílení můžete využít Lookalike Audiences. Jednoduše nahrajete seznam vašich stávajících zákazníků a Facebook na základě toho najde uživatele na zahraničních trzích, kteří se s největší pravděpodobností stanou vašimi novými zákazníky.

Dalším krokem je pak optimalizace umístění (Placement Optimization), pomocí níž zasáhnete zákazníky v reálném čase napříč všemi platformami – Facebook, Instagram nebo Audience Network umístěné v rámci mobilních aplikací, kam můžete rozšířit cílení. Nezapomeňte ani na optimalizaci na dosah a frekvenci zobrazování reklam.

Najděte prosperující trh
Facebook nabízí nové možnosti pro vaše mezinárodní facebookové aktivity. Při tvoření reklamy optimalizované na účely mobile app install, website conversion nebo mobile app engagement můžete zvolit možnosti Worldwide, Region (například Jižní Amerika) nebo Trade Group (například European Economic Area). Doručovací systém Facebooku pak zobrazí vaše reklamy ve všech zemích spadajících do těchto skupin a optimalizuje je na ty lokality, které vykazují nejlepší návratnost.

Budujte brand
Pokud vstupujete na nový trh, bude šíření povědomí o značce pravděpodobně jednou z nejdůležitějších věcí. Buďte proto v kampaních konzistentní, využívejte jednotnou tonalitu a unikátní styl, podle kterého si vás zákazníci lépe zapamatují. Nezapomeňte zapojit výzvy k akci, představte portfolio produktů, které nabízíte, a zvyšovat zájem díky netradičním reklamním formátům.

Využijte atraktivní formáty
Aktuálním hitem číslo jedna na Facebooku je samozřejmě video. V souvislosti s ním pouští Facebook do světa stále další aktualizace a novinky, které uživatele baví a firmám zlepšují možnosti oslovit zákazníky. Myslete přitom na to, abyste obsah přizpůsobili zvyklostem v dané zemi a použili titulky ve správné řeči.

Dalším populárním formátem, který přitahuje pozornost, jsou Carousel Ads. Pokud cílíte na uživatele, kteří již navštívili váš e-shop nebo web, použijte obrázky produktů, které si prohlíželi. Pozornost přitahují také panoramatické vizuály, kdy smysluplně propojíte všechny carousel obrázky dohromady. Testujte také různé kreativy, jako třeba příběhy formou videí, produktové obrázky nebo videa posilující brand. Pokud navíc máte celou řadu fotek a obrázků, které chcete použít, Facebook vám pomůže vybrat ty, které mají nejlepší výkon.

Atraktivním typem reklam jsou také Canvas Ads, které v rámci microsite poskytují prostor pro posílení brandu, představení portfolia produktů či služeb a zapojení různorodých formátů, které Facebook umožňuje.

Hodit se vám mohou také Lead Ads, díky kterým snáze získáte kontaktní údaje uživatelů pro další marketingové využití, například pro kombinaci s Custom Audiences pro posílení vaší CRM strategie.

Pokud expandujete do zemí s nízkou kvalitou internetového připojení, vhodným formátem jsou Slideshow Ads, které jsou alternativou videa.

Zdroj