Blog - Případová studie: SEO aktivity pro www.vzp.cz

Případová studie: SEO aktivity pro www.vzp.cz

Cílem projektu bylo vypracovat návrh nové struktury homepage webu VZP.cz a celková příprava na redesign.

Prostředky k dosažení cílů:

 1. Vstupní analýza
 2. Analýza klíčových slov
 3. Strategie práce s obsahem
 4. Návrh struktury homepage

1. Vstupní analýza

Vyhodnotili jsme úspěšnost původního řešení stránek VZP a zároveň hledali jeho rezervy a nedostatky. Na základě zjištění jsme navrhli nová řešení s cílem zvýšení efektivity provozu webu ve vztahu k návštěvnosti, použitelnosti i dohledatelnosti.

V analýze jsme se zaměřili na tyto body:

 • Odhalení chybného nastavení měření statistik Google Analytics s návodem na správnou implementaci do nového řešení.
 • Odhalení chyb v použitelnosti webu v mobilních zařízeních, zhodnocení jejich vlivu na dohledatelnost na Google. Návody na opravu responzivity.
 • Řešení chyb procházení webu vyhledavači s návodem na přesměrování staré verze webu na nový systém.
 • Řešení správného provedení chybové stránky 404.
 • Řešení odstranění duplicitního obsahu, který je zásadní překážkou ve správné indexaci webu ve vyhledavačích.
 • Správné využití souborů Sitemap.xml a Robots.txt pro správnou indexaci webu ve vyhledavačích.
 • Návod na správné výchozí nastavení meta dat, které výrazně usnadní dohledatelnost webu.
 • Návod na správné nastavení důležitých prvků stránek jako jsou nadpisy, interní odkazy nebo alternativní popisy obrázků.
 • Návrh strategie práce se sociálními sítěmi a jejich propojení s webem.

2. Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov odhaluje všechny výrazy, které se na internetu hledají v souvislosti s organizací, službami i cílovými skupinami VZP. Každé klíčové slovo má svou hodnotu měsíční hledanosti ve vyhledavači Google i Seznam a míru konkurence. Tyto hodnoty určují důležitost klíčového slova i předpokládanou míru náročnosti dobrého umístění webu ve vyhledavači.

Slova jsou rozdělena do 11 kategorií a několika desítek dimenzí, což výrazně usnadňuje jejich rozmístění do nové struktury webu a přiřazení k jednotlivým relevantním stránkám. Cílem je, aby web vhodnou stránkou odpovídal na všechny typy relevantních dotazů. Tyto stránky by se pak samozřejmě měly při zadání dotazu ukazovat ve výsledku vyhledávání.

Doplňkovou informaci pak tvoří pozice webu ve výsledku vyhledávání na dané klíčové slovo, která je zajímavá především pro zjištění míry současného nepokrytí vyhledavače a porovnání výsledků po optimalizaci.

3. Strategie práce s obsahem

Dokument přináší analýzu jednotlivých typů obsahu a odhaluje možnosti práce s nimi ve vztahu k cílovým skupinám a cílům webu jako takového.

Strategie přináší návod, jak pracovat například s rozcestníky, základní informační stránkou, aktualitami, přehledy a výpisovými stránkami, štítky, dokumenty ke stažení, či stránkou častých otázek.

Důležitým prvkem je i správná manipulace s kontaktními formuláři, které jsou často nejdůležitějším prostředkem konverze.

4. Návrh vhodné struktury a prvků homepage

Vytvořili jsme mind mapu, která slouží jako podklad pro wireframe a grafický návrh homepage nového webu. Homepage by měla sloužit jako rozcestník pro jednotlivé typy cílových skupin a zároveň na jedno kliknutí nabízet nejvíce žádané typy obsahu. Navržený obsah je pak logicky provázán do hlubších struktur webu.