Blog - Tipsport: Dynamické reklamy přinesly výsledky za poloviční ceny

Tipsport: Dynamické reklamy přinesly výsledky za poloviční ceny

Požadavkem největší české sázkové kanceláře Tipsport při rozjezdu kampaně na Facebooku bylo to, aby ušetřila čas za její přípravu, optimalizaci a průběžnou správu. Díky automatizovaným procesům platformy ROI Hunter dokázala zvýšit celkový objem reklam a zároveň snížit cenu za lead.

 

Co kampaň v kostce přinesla:
o 50 % levnější leady
2,7x vyšší objem reklam
o 71 % vyšší engagement

Příběh
Tipsport je největší sázkovou kanceláří v České republice, rychle se adaptující na digitální dobu s pomocí reklamy na Facebooku a platformy ROI Hunter. Jejím cílem bylo vytvořit dlouhodobou kampaň na Facebooku, která nevyžaduje příliš mnoho času na přípravu, optimalizaci ani jinou manuální správu. Automatizace nám pomohla dosáhnout cíle a zároveň snížit cenu za lead a získat lepší celkové výsledky s nižším rozpočtem.

Řešení
Data vygenerovaná ze CRM databáze Tipsportu jsme překonvertovali do validního facebookového feedu. Poté jsme nasadili automatické vygenerování grafiky a vytvořili dynamické reklamy zaměřené na akvizici nových uživatelů.

Pomocí Feed Manageru v ROI Hunteru vytvořil Tipsport validní facebookový feed sladěný s požadavky Facebooku, se správnými tagy a názvy konverzí. Na vytvoření kreativ vhodných pro Facebook jsme využili možností Template Editoru, který nabízí šablonu k přetransformování obrázků z databáze v bannery.

Jakmile jsme nahráli validní feed, nastavili jsme prospecting kampaň cílenou na věk a zájmy uživatelů. Široké zacílení kampaně přivedlo zcela nové uživatele, kterým se zobrazovaly přirozené posty v News Feedu, které zdánlivě splynuly s ostatními příspěvky. Leady jsme pak získali na základě zobrazování příběhů nedávných výherců v Tipsportu.

Úspěch
Pomocí ROI Hunteru  jsme nastavili dynamické reklamy, čímž jsme se vyvarovali zobrazování stále stejných kreativ. To vedlo k vyšší frekvenci zobrazování reklam bez negativního vlivu na míru prokliku.

Vyšší CTR pomohla ke snížení nákladů na reklamu a získání většího objemu zobrazení. Dramaticky se zvýšil počet reklam, které mohly být zobrazovány současně, a tím vzrostl i objem kampaně. Zároveň jsme ušetřili velké množství času, což bylo jednou z priorit klienta.

Zdroj