Brožura pro IROP Ministerstva pro místní rozvoj

Koncept, grafický návrh, sazba a předtisková příprava reprezentační brožury programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR.