ESET - ilustrace pro brožuru

Společnost ESET, technologicý obr v oblasti bezpečnosti IT, je naším  klientem, pro kterého jsme vytvořili osobité ilustrace hravě a poutavě doplňující edukační materiály společnosti.

dalším projektem, kerý nám dělal radost je produkce série animovaných spotů, které jsou použity v osvětové kampani upozorňující na bezpečnostní hrozby v online světě. Na spoty se můžete podívat v této naší referenci.