Produkce reklamních spotů pro Pojišťovnu VZP, a. s.

Dostali jsme za úkol vytvořit kampaň založenou na sérii reklamních video spotů, ve kterých by hlavní roli a především roli ambasadora každého produktu na sebe vzala jedna ze známých osobností. Vytvořili jsme koncept, ve kterém ambasador produktu vystupuje v pro něj specifickém prostředí. Prezentaci produktu pak stavíme na humorných monolozích, které v sobě nesou informaci o daném produktu. Výrobu spotu jsme zajistili na klíč. Z naší dílny je koncept, grafické i vizuální zpracování, stejně tak jako postprodukce a následné nasazení do online kampaně. Na spotech jsme spolupracovali například s fotbalovým internacionálem Antonínem Panenkou, kuchařem Jiřím Babicou a nebo hercem Zdeňkem Podhůrským.

Dále se můžete podívat na reklamní spot, který jsme natočili pro našeho klienta, logistickou společnost Geis Parcel. V reklamním spotu vystupuje populární český herec, Bob Klepl.