Výroční zprávy

Realizujeme přípravu výročních zpráv, jakožto jednoho z významných prezentačních materiálů každé společnosti. Připravujeme grafický návrh, textace i předtiskovou přípravu.