Služby - Firemní časopisy a magazíny

Kompletní příprava firemního časopisu či newsletteru. Navrhneme strukturu, obsah, design, grafický návrh, předtiskovou přípravu a e-mailovou rozesílku.

Do přípravy firemních časopisů a newsletterů zahrnujeme následující aktivity:

  • návrh koncepce firemního časopisu,
  • návrh struktury a obsahu, jejich styl a zůsob komunikace,
  • aktivní psaní obsahu, článků, medailonků, rozhovory, křížovky a další prvky,
  • návrh rozložení (layoutu) a grafický návrh,
  • zalomení časopisu,
  • předtisková příprava,
  • příprava pro elektronickou rozesílku,
  • elektronická rozesílka firemního newsletteru.

Připravujeme časopisy a newslettery, jak pro interní komunikaci, tak i pro komunikaci směrem k zákazníkům a partnerům našich klientů.

Fotogalerie