Služby - Marketingové kampaně

Marketingové analýzy, marketingová strategie, reklamní kampaně, onlinové, tiskové, outdoorové, indoorové, direct mailing, monitoring sociálních sítí a internetu…

Marketingovou kampaň je potřeba především důkladně připravit. Dnes v sobě spojuje různé typy reklamních vstupů, které jsou pro dobrý marketingový mix důležité.

Bez dobré výchozí situační analýzy není možné určit pozici na trhu a v komunikaci se zorientovat především vůči konkurenci, ale také vůči tomu na co jsou zákazníci při vnímání reklamy v daném oboru citliví.

Teprve po důkladném business zadání nastupují do práce reklamní plánovači a stratégové, kteří svůj komunikační záměr předávají kreativcům (v agenturách se jim často říká art directoři). Tito komunikační odborníci vypracovávají komunikančí a reklamní koncepty, které nutně prochází schvalovacím procesem u klienta.

Teprve poté se do práce mohou pustit textaři (copywriteři), ilustrátoři, kteří první koncepty vizualizují, pokud se do nich rovnou nepustí grafici a DTP specialisté. V produkci jsou samozřejmě důležití i programátoři a analytici, pokud se jedná o tvorbu on-line výstupů. Kreativní výstupy musí být také vidět, to je úkol pro mediální plánovače a specialisty na SEO a PPC kampaně. Ve Foxu klademe důraz především na zviditelnění komuniakce klientů na internetu a v sociálních sítích. Slouží k tomu nástroje Google Adwords nebo Seznam Sklik, na Facebooku jsou to Ads.

Marketingová kampaň je většinou jedna velká skládanka, ve které každý člen Foxo týmu najde svůj díl uplatnění. Naplánování a složení marketingové kampaně se neobejte bez důkladné kontroly a vyhodnocení.

Samostatnou kategorií je účinnost marketingových kampaní, které klientům reportujeme. Platí pravidlo, že čím více prvků v kampani je on-line, tím lepší reporting klient obdrží.