Blog

Brief jako nástroj pro efektivní komunikaci s klientem

24. 3. 2023

Efektivní komunikace mezi klientem a agenturou je klíčová pro úspěšné započetí i dokončení projektu. Pro udržení dobrých vztahů a hladký průběh komunikace je třeba dodržovat několik základních pravidel. Pojďme se jim podívat na zoubek.

Srozumitelnost: Měli byste se snažit, aby byla vaše komunikace srozumitelná a jasná. Musíte vědět, co od komunikace očekáváte a jakým způsobem chcete informace předat. Komunikujte s agenturou jasně, stručně a jednoznačně. Snažte se zamezit tomu, aby vznikal prostor pro nedorozumění nebo pro pluralitu výkladů.
Pravidelnost: Je důležité s agenturou komunikovat pravidelně, abyste mohli sledovat postup projektu a případně řešit problémy včas. Váš account manager na straně agentury by vás na druhou stranu měl pravidelně informovat o všem důležitém.
Vstřícnost: Měli byste být vstřícní a ochotní zodpovědět jakékoliv otázky agentury. Čím lépe vás agentura pozná, tím lepší výstupy od ní můžete očekávat.
Úcta: Přistupujte k názorům a doporučením agentury s respektem, pokud jde o realizaci projektu. Pro diskusi je samozřejmě prostor vždy, ale snažte se agentuře naslouchat a na projekt pohlížet i z jiné než své vlastní perspektivy.
Otevřenost: Měli byste být otevření ke změnám a novým nápadům, které agentura navrhuje, pokud jde o realizaci projektu.

Tyto principy se dají shrnout do dokumentu, tzv. briefu.

Brief je stručný dokument nebo zadání, které specifikuje požadavky, cíle a očekávání týkající se určitého projektu nebo úkolu. Může obsahovat informace o cílové skupině, rozpočtu, termínech, požadavcích na design nebo na obsah atd. Cílem briefu je poskytnout jasný, srozumitelný a snadno čitelný rámec pro realizaci projektu, aby se zajistilo, že bude splňovat požadavky a cíle stanovené zadavatelem. Brief slouží jako vodítko pro tým, který pracuje na projektu, a umožňuje mu lépe porozumět očekáváním zadavatele.

Brief také pomáhá vyhnout se nedorozuměním a zbytečným časovým prodlevám. Může být aktualizován v průběhu projektu, aby odpovídal změněným požadavkům nebo cílům.
V oboru marketingu a reklamy je brief používán jako základ pro vývoj kreativního konceptu nebo strategie, který umožňuje týmu kreativců, copywriterů a strategických plánovačů vytvořit cílenou a efektivní kampaň.

Je důležité si uvědomit, že brief může být vytvořen pro různé typy projektů, jako jsou například designové projekty, reklamní kampaně, marketingové akce, webové projekty atd. V zásadě lze říci, že brief je nezbytným nástrojem pro úspěšné plánování a realizaci jakéhokoli projektu a důležitým nástrojem pro efektivní komunikaci mezi zadavatelem (klientem) a realizačním týmem (agenturou).

Mohlo by vás zajímat

Jaké analytické služby nabízíme pro váš web? Přehled našich služeb

6. 3. 2024

Kolik stojí výroba HTML5 on-line bannerů?

16. 11. 2023

Umělá inteligence v praxi: Jak naše reklamní agentura využívá AI pro copywriting, analýzu dat a tvorbu vizuálů

5. 8. 2023