Blog

Co je to HR marketing?

7. 3. 2023

HR manažer by měl začít tím, že stanoví jasnou a konzistentní zprávu o zaměstnavatelské značce, která bude vycházet z firemní identity a kultury. Poté by měl určit cílovou skupinu a zjistit, jakou média a kanály preferují, aby byla zpráva co nejefektivněji doručena.

Další krok je tvorba atraktivního a relevantního obsahu, který osloví cílovou skupinu a přesvědčí ji o výhodách práce pro danou společnost. Může se jednat například o videa s interními zaměstnanci, příběhy o úspěšných projektech nebo fotografie z firemních akcí.

Pokud chcete dělat HR marketing, je vhodné se obrátit na reklamní agenturu, která má zkušenosti s tvorbou kampaní zaměřených na nábor zaměstnanců. Agentura by měla být schopna pomoci s vývojem strategie, výběrem vhodných médií a kanálů, tvorbou obsahu a měřením úspěšnosti kampaně.

HR manažer by měl požadovat od reklamní agentury, aby mu pravidelně poskytovala reporty o úspěšnosti kampaně a aby s ním spolupracovala na optimalizaci kampaně a přizpůsobení jí potřebám firmy. Je také důležité, aby agentura měla porozumění pro firemní kulturu a hodnoty, aby se zpráva o zaměstnavatelské značce co nejlépe zrcadlila v kampani.

V rámci HR marketingu lze realizovat různé formy aktivit, které mají za cíl přilákat kvalitní kandidáty a udržet stávající zaměstnance spokojené. Mezi nejčastější formy aktivit patří:

Employer branding - budování pozitivního zaměstnavatelského značky a propagace jejích hodnot, vize a kultury.

Náborová kampaň - vytvoření strategie pro nábor zaměstnanců, která zahrnuje výběr vhodných médií a kanálů pro oslovení cílové skupiny, tvorbu obsahu a optimalizaci kampaně.

Interní marketing - zaměření se na stávající zaměstnance a jejich spokojenost s pracovním prostředím, vytvoření programů na rozvoj jejich kariéry, vzdělávání a motivaci.

Sociální média - využití sociálních médií pro propagaci zaměstnavatelské značky, komunikaci s cílovou skupinou a tvorbu obsahu.

Propagace firemní kultury - organizace firemních akcí a programů, které zrcadlí firemní kulturu a hodnoty.

Ocenění a certifikace - získání certifikací a ocenění, které potvrzují kvalitu a atraktivnost zaměstnavatele.

Spolupráce s univerzitami a školami - spolupráce s vysokými školami a univerzitami pro získání talentovaných studentů a propagaci zaměstnavatelské značky.
A co interní časopis? Uvažovali jste o něm?

Vydávání interního firemního časopisu může být pro společnost velmi užitečné, protože může pomoci s informováním zaměstnanců, budováním interní kultury a zlepšením komunikace v rámci firmy. Následující kroky mohou pomoci začít s vydáváním interního firemního časopisu:

Stanovení cílů: Nejdůležitějším prvním krokem je stanovení cílů a zaměření pro interní firemní časopis. To může zahrnovat zlepšení interní komunikace, zvýšení angažovanosti zaměstnanců, propagaci firemní kultury a hodnot, nebo informování o novinkách v rámci společnosti.

Tvorba redakčního týmu: Poté je nutné vytvořit redakční tým, který bude mít na starosti tvorbu a vydávání časopisu. Tým by měl zahrnovat zástupce různých oddělení, kteří budou mít možnost přispět svými nápady a návrhy.

Plánování obsahu: Redakční tým by měl připravit plán obsahu pro interní firemní časopis, který bude respektovat stanovené cíle a zaměření. Může zahrnovat novinky o společnosti, reporty z firemních akcí, rozhovory s klíčovými zaměstnanci nebo zajímavé příběhy o pracovních úspěších.

Návrh a grafické zpracování: Následujícím krokem je návrh a grafické zpracování časopisu. Je důležité vytvořit design, který bude reflektovat firemní kulturu a bude přitažlivý pro zaměstnance. Kvalitní grafické zpracování zaručí, že časopis bude působit profesionálně a bude přehledný a snadno čitelný.

Tisk a distribuce: Po návrhu a grafickém zpracování časopisu se přistupuje k jeho tisku a distribuci. Distribuce může být realizována prostřednictvím firemní pošty, elektronického rozesílání nebo vložením do interní sítě.

Měření úspěšnosti: Posledním krokem je měření úspěšnosti interního firemního časopisu. Redakční tým by měl pravidelně sledovat čtenost a reakce na časopis, aby mohl vyhodnot

Pokud jste dočetli až sem, potřebujete pomoci s interním firemním časopisem nebo jen kampaní na sociálních sítích, neváhejte se nám ozvat: info@foxo.cz nebo +420 776 31 85 31.

Mohlo by vás zajímat

Jaké analytické služby nabízíme pro váš web? Přehled našich služeb

6. 3. 2024

Kolik stojí výroba HTML5 on-line bannerů?

16. 11. 2023

Umělá inteligence v praxi: Jak naše reklamní agentura využívá AI pro copywriting, analýzu dat a tvorbu vizuálů

5. 8. 2023