Blog

Jak se vyznat v pracovnich pozicích v reklamní agentuře?

7. 3. 2023

V marketingové agentuře pracují různí lidé s různými odbornostmi a dovednostmi. Mezi hlavní pozice patří account manager, specialista na sociální média, analytik, copywriter, projektový manažer a tým grafiků. Všichni tito lidé spolupracují na plánování a implementaci marketingových projektů pro klienty agentury. Pojďme si představit jednotlivé pozice, a co mají na starost.

Account manager je ten člověk na straně agentury, se kterým jako klient budete primárně v kontaktu. Je zodpovědný za budování a udržování vztahů s klienty, předávání informací mezi klienty a agenturou a koordinaci práce jednotlivých týmů při realizaci marketingových plánů. Jeho úkolem je zajistit, aby byly kampaně plněny v souladu s požadavky klientů a aby byli klienti spokojeni s výsledky. Account manager také pomáhá při vyjednávání smluv a rozpočtů a zodpovídá za finanční a administrativní aspekty projektů.

Marketingový analytik se specializuje na analýzu dat a vyhodnocování úspěšnosti marketingových kampaní. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a interpretovat data z různých zdrojů, jako jsou například weby, sociální média, e-mailová komunikace a prodejní údaje, aby zjistil, jaký dopad mají marketingové aktivity na cílovou skupinu. Tyto informace pak použije k navržení a vylepšení marketingových strategií a kampaní.

Specialista na sociální média se specializuje na online marketing a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Jeho úkolem je plánovat a implementovat sociální mediální strategie, které pomáhají zvýšit povědomí o značce, posílit značku a vést ke konverzím. To může zahrnovat vytváření obsahu pro sociální média, komunikaci s cílovou skupinou, správu reklamních kampaní a vyhodnocování výkonnosti. Specialista na sociální média musí být schopen interpretovat data a trendy v oboru sociálních médií a přizpůsobit strategie tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám klientů a trhu. Specialista na sociální média nemusí vždy mít na starosti i reklamy na sociálních sítích. Často se o sítě stará contentový specialista a specialista na reklamy, kteří úzce spolupracují.

Copywriter se specializuje na psaní reklamních textů. Jeho úkolem je vytvářet atraktivní a významové texty, které jsou určeny k podpoře marketingových kampaní a prodeje produktů nebo služeb. Tyto texty mohou zahrnovat reklamní slogany, e-mailové kampaně, webové stránky, popisy produktů, inzeráty a další. Copywriter musí být schopen vyjádřit myšlenky jednoduše a zároveň zaujmout a motivovat cílovou skupinu. Je důležité, aby dokázal vytvořit texty, které odpovídají image a cílům klientů.

Projektový manažer je zodpovědný za řízení a koordinaci marketingových projektů od počátečního návrhu až po jejich dokončení. Jeho úkolem je plánovat, koordinovat a řídit práci týmu, aby bylo dosaženo stanovených cílů včas a s co nejlepší kvalitou. Jeho úkolem je také řešit problémy, které mohou vzniknout během projektu, a udržovat projektový rozpočet a termíny. Je důležité, aby projektový manažer měl dobré organizační a řídící schopnosti a uměl efektivně spolupracovat s různými odděleními v agentuře, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro klienta.

Grafici se specializují na tvorbu vizuálního obsahu pro marketingové a reklamní kampaně. Jejich úkolem je vytvářet atraktivní a působivé obrázky, loga, bannery, infografiky a další formy grafického obsahu, které pomáhají komunikovat s cílovou skupinou a dosáhnout marketingových cílů. Grafik musí být schopen porozumět požadavkům klientů a navrhnout vizualizace, které jim odpovídají a zároveň zaujmou a motivují cílovou skupinu.

V závislosti na velikosti a také záběru agentury se v ní pohybují také animátoři, kodéři, ilustrátoři, art directoři a další.

Jak vypadá náš tým v akci? Podívejte se na náš Instagram nebo Facebook.

Mohlo by vás zajímat

Jaké analytické služby nabízíme pro váš web? Přehled našich služeb

6. 3. 2024

Kolik stojí výroba HTML5 on-line bannerů?

16. 11. 2023

Umělá inteligence v praxi: Jak naše reklamní agentura využívá AI pro copywriting, analýzu dat a tvorbu vizuálů

5. 8. 2023