Blog

Marketingový slovníček nejčastějších pojmů

7. 3. 2023

S pojmy jako KPIs, layout nebo SEO jste se ve spojení s marketingem již určitě setkali. Ale víte, co se za těmito pojmy skrývá? Pro lepší orientaci v marketingu jsme pro vás vytvořili marketingový slovník s často používanými pojmy.

PPC [pí pí sí] reklama neboli Pay-Per-Click nebo „pípísíčka“ je forma online reklamy, ve které platíte pouze tehdy, když se na vaši reklamu klikne. PPC reklama se nejčastěji používá na internetových vyhledávačích, jako je např. Google, a na sociálních sítích, jako je např. Facebook.

A/B testování je metoda využívaná v marketingu a výzkumu trhu, která slouží k porovnání dvou verzí stejného produktu nebo kampaně a určení, která z nich je účinnější. Tyto verze se označují jako verze „A“ a „B“. Testování se nejčastěji provádí online, kde se různým uživatelům zobrazují různé verze a sleduje se, jakým způsobem na ně reagují (např. kliknutím na reklamu, nákupem produktu atd.). Cílem A/B testování je najít tu nejlepší verzi, která bude mít nejlepší výsledky, a zlepšit tak účinnost marketingových aktivit.

Direct marketing neboli přímý marketing je formou marketingu, která přímo oslovuje potenciální zákazníky s cílem přilákat je k nákupu produktu nebo služby. Direct marketing se nejčastěji provádí prostřednictvím přímých e-mailů, telemarketingu, SMS a personalizovaných nabídek na základě informací o zákazníkovi. Cílem direct marketingu je přímo ovlivnit zákazníka a zvýšit pravděpodobnost nákupu. Je to jedna z forem přímého prodeje a má výhodu přímého kontaktu s potenciálními zákazníky a možnost přizpůsobit nabídku jejich potřebám a zájmům.

Brainstorming [brejnstormink] je kreativní metoda, která se používá ke generování co nejvíce nápadů a řešení pro nějaký konkrétní problém. Tyto nápady mohou pocházet od jednotlivců nebo od skupin. Brainstormingové sezení může být organizováno jako volná diskuze, kde se všichni účastníci mohou volně vyjádřit, anebo jako strukturované sezení s jasnými pravidly a cíli. Cílem brainstormingu je využít kreativitu a nápady všech účastníků tak, aby bylo možné najít co nejlepší řešení. Brainstorming se často používá v oblasti marketingu, podnikání, designu a vývoje produktu.

KPIs [kej pí ájs] neboli Key Performance Indicators nebo „kápéíčka“, jsou měřitelné ukazatele, které se používají k posouzení úspěšnosti aktivit organizace. Tyto ukazatele se používají k měření výkonnosti v oblastech, jako jsou finanční výkonnost, produktivita, kvalita, využití zdrojů, prodejnost a zákaznická spokojenost. KPIs pomáhají organizacím sledovat své úspěchy a zlepšovat procesy a praktiky.

Buzz marketing [baz marketink] je strategie zaměřená na vytváření pozitivního ohlasu mezi zákazníky a veřejností ohledně produktu, služby nebo značky. Cílem buzz marketingu je vyvolat diskuzi a zvýšit povědomí o produktu prostřednictvím doporučení a recenzí od klientů a přátel. Tuto strategii lze realizovat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální média, influencer marketing, word of mouth, a zákaznické zpětné vazby. Buzz marketing může pomoci posílit značku a zvýšit prodej.

Copywriting [kopyrajtink] je umění psaní textů zaměřených na přesvědčení čtenářů k nákupu produktu nebo služby. Copywriting se často používá v reklamě, marketingu a public relations. Copywriteři musí být schopni vytvořit poutavý, jasný a výstižný obsah, který osloví cílovou skupinu a vyzdvihne přednosti produktu. Úspěšný copywriting vyžaduje znalost produktu a cílové skupiny, jazyka a gramatiky.

Cookies [kůkís] jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo mobilním zařízení uživatele při návštěvě webových stránek. Tyto soubory slouží k uchovávání informací o návštěvníkovi a jeho návycích při procházení webu, jako jsou například jazyk, region, uložené přihlášení a historie procházení. Tyto informace pak mohou být využity k personalizaci obsahu a reklam pro jednotlivého uživatele nebo ke sledování jeho chování na webu.

Layout [lejaut] je uspořádání a rozmístění prvků na stránce nebo vizuálu, jako jsou text, obrázky, grafy a další. Layout má vliv na vzhled a uživatelský zážitek z webových stránek, tiskových materiálů a jiných typů dokumentů. Úspěšný layout by měl být estetický, srozumitelný a uživatelsky přívětivý. A měl by dobře fungovat na různých zařízeních a v různých prostředích.

SEO neboli Search Engine Optimization je proces optimalizace webových stránek a obsahu pro vyhledávače, jako je například Google. Cílem SEO je zlepšit pozici stránek ve výsledcích vyhledávání a zvýšit jejich návštěvnost. Úspěšné SEO může významně pomoci zlepšit online viditelnost a zvýšit příjmy pro podnikání nebo organizaci.

Mediální plán je strategický dokument, který řídí rozhodnutí o investicích do reklamy a marketingu. Obsahuje informace o cílové skupině, marketingových cílech, rozpočtu a plánovaném umístění reklamy. Dále specifikuje, jaká média se budou používat (televize, rádio, tisk, online reklama atd.), kdy a kde se budou reklamy zobrazovat a jaký bude dosah a efekt těchto reklam. Může zahrnovat údaje o hodnocení efektivity reklamy a zpětnou vazbu, aby se dala plánovat a upravovat budoucí strategie.

Brief [bríf] je krátký (obvykle jedna A4) a jasný dokument, který shrnuje požadavky, cíle, informace a specifikace pro určitý projekt nebo úkol. Brief je používán jako základ pro plánování, realizaci a hodnocení projektů. Pomáhá vyjasnit cíle, očekávání a požadavky na daný projekt a zajistit, že všichni zúčastnění rozumí svým úkolům. Brief může být vypracován klientem pro dodavatele nebo týmem pro interní potřeby.

UI a UX
UI neboli User Interface [jů áj] se týká vzhledu a ovládání aplikací a webových stránek. UI zahrnuje všechny prvky, které uživatel vidí a používá při interakci s aplikací, jako jsou tlačítka, formuláře, texty, ikony a další. Cílem UI je usnadnit uživatelskou interakci a zlepšit celkovou estetiku a přívětivost aplikace.
UX neboli User Experience [jů iks] se týká celkového dojmu a zážitku uživatele při interakci s aplikací nebo webovou stránkou. UX zahrnuje všechny aspekty uživatelského zážitku, jako je usnadnění orientace, intuitivnost, efektivita a příjemnost používání. Cílem UX je vytvořit aplikaci nebo webovou stránku, která bude pro uživatele co nejvíce příjemná a intuitivní a bude plnit jejich potřeby a požadavky.
V krátkosti, UI se týká vzhledu a ovládání aplikace, zatímco UX se týká celkového uživatelského zážitku. Tyto dva pojmy jsou úzce spojené a souvisí spolu, aby se zajistilo, že aplikace bude efektivní a příjemná k používání pro uživatele.

OOH neboli Out of Home či „ó ó háčka“, je formát reklamy, který je prezentován mimo domov uživatele, například na veřejných prostranstvích, v dopravních prostředcích nebo na billboardech. Tento typ reklamy je viditelný pro velké množství lidí a slouží k oslovení širšího publika. OOH reklama má široké spektrum formátů, včetně billboardů, autobusových zastávek, plakátů ve stanicích metra, venkovního digitálního zobrazování a dalších.

Mohlo by vás zajímat

Jaké analytické služby nabízíme pro váš web? Přehled našich služeb

6. 3. 2024

Kolik stojí výroba HTML5 on-line bannerů?

16. 11. 2023

Umělá inteligence v praxi: Jak naše reklamní agentura využívá AI pro copywriting, analýzu dat a tvorbu vizuálů

5. 8. 2023